Förfrågningsunderlag Wavin Golvvärme

Detta förfrågningsunderlag används av installatör.
Privatpersoner ombeds kontakta sin lokala VVS-Installatör. För mer information besök Wavins hemsida.

Jag önskar materialspecifikation med prisuppgift.
(Besvaras normalt inom 2 arbetsdagar)


Rumsarea

Ingen ritning? Ange total area

Shunt

Med shunt

Rumsreglering

Hur många rum har rumsreglering?

Anslutning

Trådlös (Standard) Trådbunden

Betong

Wavin NajtrådWavin MonteringsskenaWavin Plastklammer

Träbjälklag

VärmefördelningsplåtPolystyrenskivaSpånskiva med spår (Säljs ej av Wavin)

Förläggningsritning

(Ritning görs endast vid köp och tar normalt upp till 3 arbetsdagar)
Förläggningsritning från Wavin

Fördelare

Markera fördelarplacering på ritning
Skåp (Ej byggt för pump) Ram och lucka

Övriga uppgifter

Vid beställning av ritningsunderlag
(Observera att Wavin tar betalt för eventuella revideringar av underlag)

  • För ritningsförslag krävs skalenlig planritning
  • Effektbehovet sätts till 50w/m² om ej annat anges
  • Specificera golvtyp
  • Träbjälklag, markera bjälkarnas riktning
  • Placering undercentral
  • Ange övriga relevanta uppgifter för projektet.Fel


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.